Stránka 1 z 1

Úvod do filatelie - určení hodnoty známky

Napsal: stř 22. črc 2015 8:58:55
od simamasa
Určit hodnotu známky, není jen tak jednoduché. Pokud chceme alespoň přibližně určit hodnotu známky, musíme mít po ruce katalog, ve kterém je zaznamenána orientační cena (k té se hned vrátím), počet vydaných kusů, nominální hodnota, zoubkování, rozměry a datum vydání.

Tak tedy ta cena: u známek je cena třikrát (pokud nepočítám nominál), první je pod značkou ** a označuje známku, která neprošla oběhem a nemá žádnou vadu ani na aversu ani na reversu i zoubkování je v pořádku. Další cena je u *, která značí, že známka opět neprošla oběhem, ale na reversu je stopa po nálepce, neboť tímto způsobem se známky dříve sbíraly. No a konečně ta třetí cena se váže na značku # nebo ʘ nebo podobné a značí, že známka sice poštou neprošla, ale je poničená, či poštou prošla a pak je orazítkovaná.

Dalšími faktory, které ovlivňují cenu je počet vydaných kusů, případně jestli se jedná o určité chybotisky, protože část známek ze série může mít odlišné zoubkování, než převážná většina oné série. Dalším faktorem je také to, jak dlouho byla známka v oběhu, pak se totiž může stát, že známka s razítkem má větší cenu, než známka bez razítka.

Na závěr chci jen připomenout dva termíny, které se často objevují. Tím prvním je celistvost a označuje celou obálku. Zde je cena vyšší, než samostatná známka. Dalším slovem je celina. Celina je de facto korespondenční lístek, kde je známka předtištěna. Cenově u celin platí stejné pravidlo, jako u celistvostí.

PS: Ve známkách existuje mnoho chybotisků a přetisků. Cena těchto známek je opět určena v katalogu a nedivte se, že některé chyby či přetisky budou jedny vycházet dráž než „původní“ známka a některé levněji, opět totiž záleží na počtu kusů.